Da li je sada skupo biti superheroj?

Neobične infografike pripremili su dva dizajnera Emil Lendof i Bob Al-Greene, koji su odlučili napraviti materijalnu paralelu između početka superheroja i trenutnog stanja stvari. Neki imaju koristi od početka superheroja, o tome koliko novca treba da bude jedan od najboljih.

Da li je sada skupo biti superheroj?

Infographics uključuje takve eminentne superheroje kao Superman, Batman, Spiderman i Hulk. Za upoređivanje, podaci su uzeti u vreme pojavljivanja heroja i troškova njihove opreme i svakodnevnog otpada za 2013. godinu. Ispalo je zanimljivo.

Infografika godišnjih troškova supermana

Život Batmana 1939. godine iznosio je 10.253 dolara, u 2013. godini već je iznosio 134.735.100 dolara. Što se tiče Halk-a, 1962. godine, njegovi troškovi su iznosili oko 57 687 dolara, a do 2013.godine 415 740 dolara. Najekonomičnije pravo bilo je superman, za koji su godišnji troškovi iznosili samo 29.434 dolara.

Infografika troškova Hulka

Infographics je pripremljen uz sponzorstvo kompanije Samsung i portala Mashable.

Godišnji troškovi Spiderman-a

Infografika godišnjih troškova

LEAVE ANSWER