Kanadski fotograf benoit pallet i njegova serija radova na

Downtown Da li je pojam koji označava životnu filozofiju odbacivanja mišljenja koje je nametnulo društvo, života za sebe. Spuštači su ljudi koji imaju tendenciju odbijanja da ostvare prednosti koje promoviše društvo, rast karijere. Odjeci ideologije snimanja mogu se videti u kulturi hipije, filozofija novog doba, kao i budizam. Ova serija fotografija je napravio kanadski fotograf Benoit paleta. Na fotografiji su ljudi koji su napustili blagoslov civilizacije i pali svet devičanske prirode.

Fotogalerija Ukupno | 10 slika Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах Канадский фотограф Benoit paleta и его серия работ о дауншифтерах

LEAVE ANSWER