Nastavak serije fotografija o padalicama sa benoit palete

Nastavak zanimljive teme o donjim kretanjima kanadskog fotografa Benoit paleta. Kao što je izvijestio Benoit, učestvuje Skupljanje Rainbow već 7 godina, a ove fotografije su jedinstvene, jer je u takvim zajednicama zabranjena fotografija.

Skupljanje Rainbow - это некая община или просто собрание людей, которые осознанно отказались от поп-культуры, потребительства, капитализма и средст массовой информации. Они открыты для мира, пропагандируют любовь, равенство, мир, гармонию и свободу. В некотором роде они схожи с hipije.

Fotogalerija Ukupno | 19 slika Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta Продолжение серии фотографий о дауншифтерах от Benoit paleta

LEAVE ANSWER