Originalna dela mladog umetnika ryohei hase

Ryousa Hase - Mladi umetnik iz Japana. Diplomirao je na Tokyo University of Art Tama. 4 godine radio u kompaniji Bandai Namco, stvarajući likove u video igricama. Trenutno radi kao slobodni umetnik.

Fotogalerija Ukupno | 9 slika Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase Своеобразные работы молодого художника Ryousa Hase

LEAVE ANSWER