Top 10 vjenčanih fotografa za 2012. godinu

Zapravo, ljudi su složena, čudna i sebična bića. A kada dvoje stvaraju zajednički život, onda to podiže naš pojam o sebi. To nas tera da pomislimo da ako možemo biti dobri jedni drugima, onda možemo biti bolji za ostatak sveta. Ovom prilikom kreiramo velikodušne proslave i zapečatimo ovaj praznik na fotografiji.

Predstavljamo vam najbolje majstore vašeg poslovanja, najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu Prema časopisu popphoto:

Jeff Newsom

Jeff Newsom

Max Wanger

Max Wanger

Angelica Glass

Angelica Glass

Ron Antonelli

Ron Antonelli

Sergio Lopez

Sergio Lopez

Dave Getzchman

Dave Getzchman

Susan Stripling

Susan Stripling

Todd Laffler

Todd Laffler

Kitty Clart Fritz i Craig Fritz (Twin Lens)

Kitty Clart Fritz i Craig Fritz (Twin Lens)

Ira Lippke

Ira Lippke Fotogalerija Ukupno | 10 slika 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu 10 najbolji fotografi za vjenčanje za 2012. godinu

LEAVE ANSWER