Kreativan pristup stambenom pitanju sa ocd arquitectura

Arhitektonska firma locirana u Madridu Arhitektura OCD udružio najbolje stručnjake za izgradnju Torsan za stvaranje svog projekta SAVMS, modularni sistem stambenih jedinica. Fleksibilnost sistema omogućava korisnicima da izaberu dom vlastitog dizajna, a pristup će značajno smanjiti troškove za efikasnije investicije.

Prema OCD, projektovanje, proizvodnju i izgradnju svake od njih modul - это удивительно быстрый и не ресурсоёмкий proces. После того как клиент выбрал свой предпочтительный формат (а это около 10 вариантов), выбирается предпочитаемый тип отделки. OCD делает подробные чертежи, необходимые для разработки и строительства. Всего proces traje oko nedelju dana.

Struktura čelični okvir i paneli, a tri dana se montiraju u fabrici i na kraju se sve sastavi na licu mesta, što će trajati još jednu sedmicu. Ukupno nakon tri nedelje postaće vlasnik sopstvene dizajnerske kuće.

Fotogalerija Ukupno | 29 slika Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD Креативный подход к жилищному вопросу с Arhitektura OCD

LEAVE ANSWER